Před sedmi lety vznikla v Brně soukromá oční klinika NeoVize. Její zakladatel Petr Kocian, absolvent Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, se totiž spolu s kolegou rozhodl rozjet vlastní zdravotnické zařízení. Tehdy měl za sebou dlouholetou praxi z manažerských pozic v jiných nemocnicích a dnes provozuje už pět očních klinik v Česku a na Slovensku, dětské oční centrum a urologickou ambulanci.

Než ale vůbec začal pracovat, zažil opravdu výjimečnou životní situaci. V roce 1983, když mu bylo deset let, se spolu s rodiči a bratrem ocitl ve skupině 66 Čechů a Slováků zajatých v Angole vojáky protikomunistické opozice UNITA. Byl tři měsíce v zajetí a absolvoval 1 300 kilometrů dlouhý pochod napříč angolskou buší. Odnesl si z toho základní životní zkušenost: Co vás nezabije, to vás posílí.

„Velkým poznáním bylo zjištění, že lidé z vašeho okolí mohou být  neuvěřitelně zlí, ale i ohromně dobří. Krizové situace odhalí podstatu každého až na dřeň a většinou to není hezký pohled. Možná díky zkušenosti z Angoly se snažím více přemýšlet o budoucnosti a být připraven na různé varianty vývoje. Mít rezervu, zásoby a připravená řešení,“ uvedl Kocian.

Podobné smýšlení určitě najde uplatnění v jeho současné práci. Kocian má totiž na starosti strategické řízení i velkou část práce vrcholového managementu. „Časově je to velmi náročné a čtyřicet hodin týdně na to nestačí. Postupně se snažíme posilovat náš manažerský tým, ale je obtížné nalézt vhodné kandidáty, kteří by měli nějaké povědomí o zdravotnictví,“ podotkl Kocian.

Sám začínal v roce 1994 v jedné z prvních soukromých nemocnic v České republice. Pak se rozhodl rozšířit si vzdělání v oblasti zdravotnického managementu, a to o teorii zdravotnických systémů a zdravotního pojištění. Ke studiu si vybral Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity.

„Studium mi přineslo množství nových poznatků a podnětů a také kontakt se spolužáky. Zajímavé bylo prolnutí studia s mou každodenní praxí. Nově získané informace jsem ihned aplikoval ve své práci. Stejně tak jsem mohl hned během přednášek diskutovat o praktické stránce probíraného tématu,“ zavzpomínal na studia Kocian.

Ve zdravotnictví se pohybuje přes dvacet let a rozhodně ho nechválí. „Problém je nekoncepčnost zdravotního systému v České republice, jeho nestabilita a absence důrazu na kvalitu. Stát, zdravotní pojišťovny i pacienti upřednostňují nízkou cenu s představou, že kvalita levné zdravotní péče bude na stejně vysoké úrovni, jako je péče poskytnutá za plnohodnotnou cenu,“ uvedl Kocian.

Podle něj je problém také neochota značné části lékařů vnímat ekonomickou stránku zdravotnictví. „České zdravotnictví potřebuje radikální změnu jak v oblasti financování a úhrad, tak v oblasti organizace a zodpovědnosti jednotlivých účastníků,“ zdůraznil majitel kliniky NeoVize.

Nezapomíná ani na studenty a spolupráci s vysokými školami. „Klinika NeoVize je partnerem Masarykovy univerzity. Naši odborníci přednášejí studentům lékařské fakulty, já zase dvakrát ročně přednáším na Ekonomicko-správní fakultě. Kromě toho udělujeme každoročně stipendium za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci na téma podnikání ve zdravotnictví a medikům pak nabízím stáže na naší brněnské klinice. Jsme otevření i studentům dalších oborů, třeba managementu či marketingu,“ doplnil Kocian.

Ema Wiesnerová

Další zajímavé články

Zaměstnavatelé, hledáte schopné studenty a absolventy? Vyzkoušejte JobCheckIN!

Spojit se s talentovanými studenty a absolventy nemusí být vždycky jednoduché. Kariérní portál Masarykovy univerzity JobCheckIN by ale propast, která zeje mezi akademickým světem a trhem práce, měl uzavřít. Zjistěte, co umí. Číst více

Najít manažery pro zdravotnictví je obtížné

Před sedmi lety vznikla v Brně soukromá oční klinika NeoVize. Její zakladatel Petr Kocian, absolvent Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, se totiž spolu s kolegou rozhodl rozjet vlastní zdravotnické zařízení. Tehdy měl za sebou dlouholetou... Číst více

Podnikatel Daniel Křetínský věnoval Právnické fakultě MU tři miliony korun

Mimořádný dar od jednoho ze svých absolventů získala v uplynulých dnech Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Významný podnikatel v oblasti energetiky Daniel Křetínský daroval své domovské fakultě tři miliony korun na podporu právního vzdělávání a právní... Číst více