Před sedmi lety vznikla v Brně soukromá oční klinika NeoVize. Její zakladatel Petr Kocian, absolvent Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, se totiž spolu s kolegou rozhodl rozjet vlastní zdravotnické zařízení. Tehdy měl za sebou dlouholetou praxi z manažerských pozic v jiných nemocnicích a dnes provozuje už pět očních klinik v Česku a na Slovensku, dětské oční centrum a urologickou ambulanci.

Než ale vůbec začal pracovat, zažil opravdu výjimečnou životní situaci. V roce 1983, když mu bylo deset let, se spolu s rodiči a bratrem ocitl ve skupině 66 Čechů a Slováků zajatých v Angole vojáky protikomunistické opozice UNITA. Byl tři měsíce v zajetí a absolvoval 1 300 kilometrů dlouhý pochod napříč angolskou buší. Odnesl si z toho základní životní zkušenost: Co vás nezabije, to vás posílí.

„Velkým poznáním bylo zjištění, že lidé z vašeho okolí mohou být  neuvěřitelně zlí, ale i ohromně dobří. Krizové situace odhalí podstatu každého až na dřeň a většinou to není hezký pohled. Možná díky zkušenosti z Angoly se snažím více přemýšlet o budoucnosti a být připraven na různé varianty vývoje. Mít rezervu, zásoby a připravená řešení,“ uvedl Kocian.

Podobné smýšlení určitě najde uplatnění v jeho současné práci. Kocian má totiž na starosti strategické řízení i velkou část práce vrcholového managementu. „Časově je to velmi náročné a čtyřicet hodin týdně na to nestačí. Postupně se snažíme posilovat náš manažerský tým, ale je obtížné nalézt vhodné kandidáty, kteří by měli nějaké povědomí o zdravotnictví,“ podotkl Kocian.

Sám začínal v roce 1994 v jedné z prvních soukromých nemocnic v České republice. Pak se rozhodl rozšířit si vzdělání v oblasti zdravotnického managementu, a to o teorii zdravotnických systémů a zdravotního pojištění. Ke studiu si vybral Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity.

„Studium mi přineslo množství nových poznatků a podnětů a také kontakt se spolužáky. Zajímavé bylo prolnutí studia s mou každodenní praxí. Nově získané informace jsem ihned aplikoval ve své práci. Stejně tak jsem mohl hned během přednášek diskutovat o praktické stránce probíraného tématu,“ zavzpomínal na studia Kocian.

Ve zdravotnictví se pohybuje přes dvacet let a rozhodně ho nechválí. „Problém je nekoncepčnost zdravotního systému v České republice, jeho nestabilita a absence důrazu na kvalitu. Stát, zdravotní pojišťovny i pacienti upřednostňují nízkou cenu s představou, že kvalita levné zdravotní péče bude na stejně vysoké úrovni, jako je péče poskytnutá za plnohodnotnou cenu,“ uvedl Kocian.

Podle něj je problém také neochota značné části lékařů vnímat ekonomickou stránku zdravotnictví. „České zdravotnictví potřebuje radikální změnu jak v oblasti financování a úhrad, tak v oblasti organizace a zodpovědnosti jednotlivých účastníků,“ zdůraznil majitel kliniky NeoVize.

Nezapomíná ani na studenty a spolupráci s vysokými školami. „Klinika NeoVize je partnerem Masarykovy univerzity. Naši odborníci přednášejí studentům lékařské fakulty, já zase dvakrát ročně přednáším na Ekonomicko-správní fakultě. Kromě toho udělujeme každoročně stipendium za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci na téma podnikání ve zdravotnictví a medikům pak nabízím stáže na naší brněnské klinice. Jsme otevření i studentům dalších oborů, třeba managementu či marketingu,“ doplnil Kocian.

Ema Wiesnerová

Další zajímavé články

Časopis ABSOLVENT

Jedenkrát ročně vydáváme tištěný časopis ABSOLVENT, který přináší rozhovory se zajímavými absolventy či pedagogy, novinky i vzpomínky. Číst více

Brno je moje srdeční záležitost

Arabská komunita žijící v Izraeli má díky životu vedle židovské společnosti větší vazby na západní kulturu. A jak říká v rozhovoru psycholog Yosef Mahagna, absolvent hned dvou fakult Masarykovy univerzity, on je přímo emocionálně závislý na České republice... Číst více

Většina čerstvých absolventů pracuje nebo má práci zajištěnou

Více než polovina letošních čerstvých držitelů magisterských a inženýrských titulů z Masarykovy univerzity v období kolem letních promocí už věděla, jakou práci bude v nejbližší době dělat. Číst více